Milieu

CO2-uitstoot

Een elektrische auto stoot geen CO2 uit. Dit zal het leefklimaat in steden verbeteren. Uiteraard is er wel sprake van CO2-uitstoot bij de bron, wanneer de energie is opgewekt in kolencentrales. Groene energie is daarom van belang om volledig CO2 neutraal te zijn, van bron naar auto (well2wheel).


Fijnstof

De enige fijnstof uitstoot bij elektrische auto's is afkomstig van banden en remmen. Daarnaast kan er bij de bron fijnstof vrij komen, afhankelijk van de wijze waarop energie opgewerkt wordt.


Geluid

Naast klimatologische en luchtkwaliteitsvoordelen zorgt elektrisch vervoer ook voor een geluidsarme omgeving. Immers, het enige hoorbare geluid is de wrijving van de banden op het asfalt.


Reclycling

Een elektrische auto bevat een accu die door criticasters wordt gezien als een milieuverontreinigend element. Echter, wist u dat de lithium-ion accu's voor 95% recyclebaar zijn? Verschillende EV-fabrikanten hebben een recycleprogramma voor hun voertuigen en batterijen opgezet, of laten ze de productielijnen draaien op duurzaam opgewekte energie!


Geen energieverspilling

In vergelijking met andere brandstoffen is het energierendement van een elektrische auto met 90% erg hoog, zelfs hoger dan de zogenaamde waterstofauto. Dit betekent dat bijna alle verbruikte energie voor de motor, gebruikt wordt om het voertuig aan te drijven. Ten opzichte van de huidige conventionele verbrandingsmotoren, met een rendement van 25% kan gezegd worden dat een elektrische auto's nauwelijks energie verspilt. Dat je met een elektrische auto energie kan opwekken door te remmen illustreert dit des te meer.


Well-to-wheel

Normaliter worden brandstofverbruik en CO2-uitstoot gemeten aan de auto, dit wordt ook wel tank-to-wheel genoemd. Vanwege de opkomst van alternatieve duurzame brandstoffen is voor het bepalen van de uitstoot ook de bron van belang. Kijkend naar deze gehele keten valt te herleiden dat well-to-wheel gezien elektrisch rijden voor de minste uitstoot zorgt, en bovendien het meeste energie rendement biedt.


Milieuzones

Omdat diesel (bestel-)auto's een negatief effect hebben op de lokale luchtkwaliteit wordt er nationaal en internationaal gekeken naar het inrichten van milieuzones. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam per oktober 2008 een milieuzone voor vrachtwagens. Een elektrische (vracht-)auto heeft geen negatieve gevolgen voor de lokale luchtkwaliteit en wordt daarom toegestaan in deze gebieden.