Subsidie

Aanschafsubsidie voor bedrijven

Wanneer uw e-auto voldoet aan de gestelde eisen, mag u 36 procent van het investeringsbedrag extra afschrijven van uw fiscale winst. Daarnaast mag u 75 procent van het af te schrijven bedrag op een willekeurig moment afschrijven. Maakt u dit aangiftejaar geen winst, dan kunt u de aftrek ook verrekenen met de aangifte van vorig jaar, of de nog komende aangifte. Dat kan tot 1 jaar terug of tot 9 jaar vooruit. klik voor meer informatie.


Subsides per provincie

Nog geen informatie beschikbaar.

Algemeen
Bedrijven of particulieren in Fryslân kunnen met € 500,- korting een oplaadpunt op privaatterrein laten plaatsen. Drive4Electric stelde deze kortingsregeling beschikbaar. Helaas is het projectbureau voor elektrische mobiliteit per 1 januari 2013 opgeheven. De website was tot 1 april 2013 bereikbaar maar is inmiddels offline. Het is niet bekend of hoeverre de korting beschikbaar is deze datum.
Gemeente Leeuwarden
In de gemeente Leeuwarden zijn er subsidies beschikbaar voor duurzame vervoermiddelen. Voor een volledig aangedreven elektrische auto is dat € 2.500,-. klik voor meer informatie

Nog geen informatie beschikbaar.

De provincie Gelderland had een subsidie voor de aanschaf van voertuigen op duurzame brandstoffen, deze regeling is echter per 1 januari 2013 gesloten.

Nog geen informatie beschikbaar.

De regeling beoogt het stimuleren van het rijden op schone brandstoffen als maatregel ter verbetering van de luchtkwaliteit. Per kentekenhouder kan voor de aanschaf van een of meerdere voertuigen subsidie worden aangevraagd. De regeling is bestemd voor taxibedrijven en bedrijven die bedrijfsmatig gebruikmaken van bestelauto’s en gevestigd zijn in de Provincie Limburg en loopt tot 1 oktober 2015. Klik hier voor meer informatie

Gemeente Helmond
In de gemeente Helmond zijn er subsidies beschikbaar voor elektrische auto's en de aanleg van oplaadinfrastructuur. Voor een volledig elektrisch aangedreven elektrische auto met een actiradius van minimaal 60 km is dat € 5.000,-. Voor de aanleg van oplaadinfrastructuur worden maximaal 50% van de kosten gedekt, tot een max. van € 500,-. klik voor meer informatie

Gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam reserveert tot 2015 € 8,6 miljoen om bedrijfsvoertuigen die dagelijks veel kilometers maken schoner te laten rijden. Daarnaast is er € 500.000,- aan subsidies beschikbaar voor laadpunten op privaat terrein. klik voor meer informatie

Binnen de provincie Overijssel bedraagt de subsidie maximaal € 1.000,- per elektrisch voertuig. Het subsidieplafond voor 2012 bedraagt € 700.000,-. Bedrijven kunnen een subsidie aanvragen voor maximaal 50 voertuigen. klik voor meer informatie

Algemeen
Subsidies aanschaf elektrische voertuigen: per nieuw samenwerkingsinitiatief is maximaal € 5.000,- (per aangeschaft voertuig) beschikbaar voor stimulering van het daadwerkelijk gebruik van het aangekochte elektrische voertuig met een maximum van € 35.000,- subsidie per initiatief bij de aanschaf van minimaal zeven elektrische voertuigen. Vereiste voor het verkrijgen van deze subsidie is het aangaan van een samenwerkingsverband om EV te stimuleren. klik voor meer informatie
Subsidies voor laadpunten op semiopenbaar terrein
Een bedrijf of instelling ontvangt per adres maximaal € 2.000,- subsidie voor installatie van het eerste oplaadpunt na de datum van aanvraag van subsidie en € 1.000,- per extra oplaadpunt. Na twee jaar gebruik krijgt de betreffende organisatie maximaal € 500,- extra subsidie als het oplaadpunt/ de oplaadpunten groene stroom levert/ leveren. Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van € 5.000,- beschikbaar. klik voor meer informatie
Subsidies voor laadpunten op privaat terrein
De subsidie voor installatie van een veilig oplaadpunt op privaat terrein bedraagt maximaal € 500,- per oplaadpunt. In totaal kan maximaal voor 3 auto's een aanvraag worden ingediend (maximaal € 1.500,-). klik voor meer informatie

Nog geen informatie beschikbaar.

Rotterdam
Gemeente Rotterdam kent een subsidie voor oplaadpunten op privaat terrein (maximaal € 1.000,-) en daarnaast vergoedt de gemeente de energiekosten (t.w.v. € 450,-). klik voor meer informatie